مدیریت منطقه آزاد قشم

طبق شنیده‌ها، مدیران متخلف منطقه آزاد قشم برکنار شدند

با تیزبینی حسابرسی داخلی و پشتیبانی عادل پیغامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اتفاق افتاد.

با تیزبینی حسابرسی داخلی و پشتیبانی عادل پیغامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اتفاق افتاد.

به گزارش پایگاه اعتدال آنلاین به نقل از معاصر، با تیزبینی حسابرسی داخلی و پشتیبانی مدیرعامل منطقه آزاد قشم مدیران متخلف منطقه آزاد قشم برکنار شدند.

با تغییر رویکرد مثبت صورت گرفته در دولت مردمی سیزدهم، مناطق آزاد کشور امروز تبدیل به حیاط خلوت ملت شده اند.

لازم به گفتن است با توجه به تغییر مثبت رویکرد مدیریت منطقه آزاد قشم در دولت سیزدهم، افزایش مشارکت جویی و بازسازی اعتماد جامعه محلی همسو با فعالیت زیرساختی و اقتصادی و برخورد بدون بخشش با تخلفات و کم کاریها، می‌تواند جزیره قشم را به کانون افتخار ملی تبدیل کند.