عکس | رئیسی تیک آبی گرفت

به گزارش پایگاه خبری اعتدال آنلاین به گزارش همشهری آنلاین، حساب رسمی رئیس‌جمهور در شبکه ایکس با نشان تایید (وریفای) مشخص شده است. سایر حساب‌ها هیچ‌گونه وابستگی به رئیس‌جمهور ندارند.

به گزارش پایگاه خبری اعتدال آنلاین

به گزارش همشهری آنلاین، حساب رسمی رئیس‌جمهور در شبکه ایکس با نشان تایید (وریفای) مشخص شده است.

سایر حساب‌ها هیچ‌گونه وابستگی به رئیس‌جمهور ندارند.

عکس | رئیسی تیک آبی گرفت